Partnery webu jsou:               

Jste zde

Zápis z ustavující členské schůze (výtah)

Výtah ze zápisu z ustavující schůze zapsaného spolku (dříve občanského sdružení)

Země koní

Dne 1. ledna 2011 proběhla ustavující schůze občanského sdružení Země koní, kterou svolali členové přípravného výboru Michal Šulc a Romana Pošívalová. Tito se po registraci MVČR ze dne 23. listopadu 2010 pod č.j. VS/1-1/82078/10 - R stali prvními členy sdružení. Pavla Dvořáková, třetí člen přípravného výboru, se i přes osobní pozvání bez omluvy nedostavila. Občanskému sdružení Země koní bylo přiděleno IČO 22847511.

Členy přípravného výboru byli přijati noví členové, kteří byli přítomni na ustavující schůzi. Kromě toho bylo uděleno čestné členství Gabriele Holubové, na ustavující schůzi nepřítomné. Pavla Dvořáková byla z O.S. pro nespolupráci a nesoučinnost vyloučena.

Členové byli detailně obeznámeni se stanovami sdružení a s tím co jednotlivé body znamenají v praxi pro chod sdružení. Znění stanov bylo odsouhlaseno v plném rozsahu. Stanovy budou dostupné online na webu sdružení.

Do výboru byli navrženi Michal Šulc, Romana Pošívalová a Sausan Al Muchantaf. Tito byli jednomyslným hlasováním schváleni. Jako předseda sdružení byl navržen Michal Šulc. Návrh byl jednomyslným hlasováním schválen. Jako místopředsedové sdružení byli navrženi Romana Pošívalová a Sausan Al Muchantaf. Tímto okamžikem také ukončil svoji činnost přípravný výbor, který byl rozpuštěn.

V diskuzi bylo rozhodnuto o založení běžného účtu v bance a www stránek. Jako banka byla vybrána Raiffeissen bank a bylo rozhodnuto, že účet bude transparentní. K němu bude vydána jedna platební karta. Jedinou osobou, oprávněnou nakládat s účtem a vydanou kartou je jeho předseda. Návrh byl jednomyslně schválen. Další otázky, spojené s fungováním O.S. se budou řešit operativně ad hoc. Další, výroční členská schůze je naplánována opět na 1.1.2012.

Úplný zápis je k dispozici v sídle O.S., případně ke stažení zde (jen pro registrované uživatele). 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer